Wydanie 1 (71) 2019

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 1_71_2019.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
11–20 Analiza wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat wybranych zagadnień związanych z przewlekłą chorobą nerek
Ilona Starek, Anna Gawęda
11_1_71_2019.pdf
21–28 Ocena wiedzy kobiet na temat raka jajnika i metod jego wczesnego wykrywania
Iwona Włodek, Lena Serafi n, Bożena Czarkowska-Pączek
21_1_71_2019.pdf
29–34 Wypalenie zawodowe personelu pielęgniarskiego pracującego w oddziałach intensywnej terapii i bloku operacyjnym
Anna Maria Cybulska, Małgorzata Starczewska, Marzanna Stanisławska, Joanna Trembecka, Elżbieta Grochans
29_1_71_2019.pdf
35–41 Ocena wiedzy personelu medycznego na temat centralnych dostępów żylnych poza oddziałem intensywnej terapii z uwzględnieniem predyktorów socjodemografi cznych – doniesienie wstępne
Anna Michalik, Kornelia Skoczylas, Monika Kadłubowska
35_1_71_2019.pdf
42–47 Komplementarne i alternatywne metody jako terapie stosowane przez pacjentów w trakcie leczenia systemowego nowotworów
Marta Stanisz, Arleta Wojciechowska, Dorota Branecka-Woźniak, Rafał Kurzawa, Przemysław Ciepiela, Anna Wróbel
42_1_71_2019.pdf
48–53 Opieka rodzicielska oraz oddziaływanie wspomagające rozwój dzieci w wieku wczesnym szkolnym – wstępne wyniki badań
Sebastian Zbitkowski, Ewa Mojs
48_1_71_2019.pdf
54–60 Stan odżywienia pacjentów z uszkodzonym centralnym systemem nerwowym oraz urazem wielonarządowym hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii
Lucyna Ścisło, Magdalena Staszkiewicz, Elżbieta Walewska, Agnieszka Kołodziej, Marta Majorczyk, Daromir Godula, Antoni Szczepanik
54_1_71_2019.pdf
61–69 Opieka nad pacjentem odmiennym kulturowo w praktyce pielęgniarskiej
Joanna Strzelczyk, Danuta Brykowska, Grażyna Bączyk
61_1_71_2019.pdf
70–73 Szczególne problemy etyczne w ginekologii i seksuologii nie tylko u osób młodych
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Krzysztof Stachewicz, Martyna Borowczyk, Anna Chmielarz-Czarnocińska, Maksymilian Jarząbek, Witold Kędzia
70_1_71_2019.pdf
74–79 Otyłość dziecięca – czynniki ryzyka i zapobieganie
Ľubica Trnková, Eva Balogová
74_1_71_2019.pdf
80–85 Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne – założenia teoretyczne i znaczenie dla praktyki pielęgniarskiej
Agnieszka Chrzan-Rodak, Barbara Ślusarska
80_1_71_2019.pdf
86–91 Młodociane macierzyństwo a ryzyko płodowego zespołu alkoholowego
Magdalena Ewa Napiórkowska-Orkisz, Katarzyna Kostecka
86_1_71_2019.pdf
92–96 Ocena skuteczności probiotykoterapii jako elementu leczenia zaburzeń nastroju. Przegląd badań
Dorota Gumiela
92_1_71_2019.pdf
97–99 Metoda Davydova-Moore’a w leczeniu zespołu Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera. Studium przypadku
Justyna Katarzyna Kot, Robert Jach
97_1_71_2019.pdf
100–104 Plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem stosującym leczenie przeciwzakrzepowe. Studium przypadku z wykorzystaniem terminologii ICNP®
Klaudia Philipp, Hanna Grabowska
100_1_71_2019.pdfCopyright © 2019 Pielęgniarstwo Polskie. Wszelkie prawa zastrzeżone