Wydanie 2 (72) 2019

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_72_2019.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
121–128 Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej pacjentów leczonych w oddziałach internistycznych
Maria Kózka, Iwona Bodys-Cupak, Bożena Strzelec, Anna Majda
129–133 Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka w opinii jego rodziców i personelu pielęgniarskiego
Jolanta Witanowska, Aneta Ilona Warmuz-Wancisiewicz, Alicja Ullman
134–140 Czynniki determinujące wiedzę położnych o noworodku z ciąży powikłanej cukrzycą
Barbara Ewa Zych, Iwona Madej, Krystyna Krygowska, Anna Hartman Ksycińska
141–147 Poczucie optymizmu oraz własnej skuteczności małopolskich pielęgniarek korzystających z kształcenia podyplomowego
Agata Wojcieszek, Anna Nawalana, Anna Majda
148–155 Inicjacja seksualna wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Magdalena Nieckula, Paulina Irena Jabłońska, Alicja Agata Duda, Kinga Fecko-Gałowicz
156–164 Religijność i akceptacja choroby wśród osób z cukrzycą
Małgorzata Stefańska, Anna Majda
165–170 Analiza wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwa na temat zagrożeń i uciążliwych warunków pracy pielęgniarek
Magdalena Strugała, Marzena Adamczewska, Dorota Talarska
171–178 Wybrane aspekty umiejętności przywódczych a satysfakcja z pracy i życia położnych
Mariusz Jaworski, Mariusz Panczyk, Małgorzata Skubek, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
179–184 Wpływ zajęć w szkole rodzenia na przebieg porodu
Sławomir Szymański, Paula Aniołkowska, Violetta Konstanty-Kurkiewicz, Dorota Fryc
185–191 Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentki pielęgniarstwa w okresie kształcenia na studiach licencjackich
Małgorzata Dziubak, Marek Motyka
192–197 Skuteczność treningu redukcji stresu opartego na uważności jako metody wsparcia personelu pielęgniarskiego w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
Błaszczak Anna
198–203 Guzki tarczycy – przegląd aktualnych zaleceń dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
Łukasz Nowak, Krzysztof Kaliszewski, Joanna Chorbińska, Hanna Santorowska
204–210 Sztuczne żywienie osób cierpiących na zaburzenia otępienne jako składowa opieki pielęgniarskiej – wybrane zagadnienia etyczne
Patrycja Zofia Zurzycka, Katarzyna Czyżowicz, Grażyna Puto
211–215 Wykorzystanie międzynarodowego standardu ICNP® w opiece pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą refluksową przełyku
Angelika Puzio, Hanna Grabowska
216–220 Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego we wczesnym okresie pooperacyjnym – studium przypadku
Aleksandra Agnieszka GrzywaczCopyright © 2019 Pielęgniarstwo Polskie. Wszelkie prawa zastrzeżone