Lista Recenzentów

dr Agnieszka Bańkowska, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
dr hab. Grażyna Bączyk, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
dr Benedykt Bober, NZOZ Nadmorskie Centrum Rehabilitacji (Polska)
dr Justyna Cwajda-Białasik, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu (Polska)
prof. Antonio Cicchella, University of Bologna (Włochy)
dr Józefa Czarnecka, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)
dr Grażyna Czerwiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
dr hab. Joanna Gotlib, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)
dr Grażyna Iwanowicz-Palus, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Polska)
doc. Helena Kadučáková, Katolícka Univerzita v Ružomberku (Słowacja)
Douglas Kemerer, Nursing Clinical Instructor at York County School of Technology (USA)
dr Ewa Kobos, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)
dr Urszula Kwapisz Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
dr Halina Król, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
dr Włodzimierz Łojewski, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
prof. Mária Machalová, Prešovská Univerzita (Słowacja)
prof. Anders Møller Jensen, VIA University College Denmark (Dania)
prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)
dr Jana Nemcová, Comenius University in Bratislava (Słowacja)
dr inż. Iwona Nowakowska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
dr Jan Nowomiejski, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
dr Piotr Pagórski, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
prof. dr hab. Mariola Pawlaczyk, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
dr hab. Beata Pięta prof. UM, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
dr Wojciech Grzegorz Polak, University Medical Center Rotterdam (Holandia)
Ottilie Rung, The University of Arizona College of Nursing (USA)
dr Zofia Sienkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)
dr Beata Skokowska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
dr Ewa Szynkiewicz, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu (Polska)
dr hab. Dorota Talarska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
dr hab. Monika Urbaniak prof. UM, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
dr Aleksandra Zielińska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)
dr Katarína Žiaková, Comenius University in Bratislava (Słowacja)
prof. Klaudia J. Ćwiękała-Lewis, Faculty at Health Sciences and Nursing, Phoenix University (USA)Copyright © 2019 Pielęgniarstwo Polskie. Wszelkie prawa zastrzeżone