Predyspozycje afektywne a obraz choroby przewlekłej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maciej Krzysztof Załuski

1 (67) 2018 s. 84–91
Kliknij aby wrócić do spisu treści
84_1_67_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2018.11

Fraza do cytowania: Załuski MK Predyspozycje afektywne a obraz choroby przewlekłej. Piel Pol. 2018;1(67):84–91. DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2018.11

Wstęp. Ciągle otwarte pozostaje pytanie o sposoby podtrzymywania motywacji do leczenia u pacjenta chorego przewlekle. Pewnych informacji dostarcza pojęcie obrazu choroby i związków z poczuciem samoskuteczności. Ważnym czynnikiem kształtującym obraz choroby są indywidualne preferencje afektywne pacjenta. Cel. Sprawdzenie powiązań występujących pomiędzy typem preferencji afektywnych pacjenta, indywidualnym obrazem choroby przewlekłej a poczuciem samoskuteczności. Materiał i metody. Badanie dotyczyło 40 pacjentów leczonych z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Obraz choroby poznano za pomocą autorskiego kwestionariusza powstałego w zgodzie z koncepcją Leventhala. Do zbadania preferencji afektywnych użyto kwestionariusza: Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych – SUPIN – wersja C-30, natomiast poczucie skuteczności sprawdzono za pomocą Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności – GSES. Wyniki i wnioski. W badanej grupie przeważały osoby ze skłonnością do afektywności negatywnej o wysokim nasileniu oraz afektywności pozytywnej o niskim nasileniu. Zaobserwowano różnice w sposobach spostrzegania choroby przez pacjentów o odmiennych predyspozycjach afektywnych. Poczucie samoskuteczności różni się ze względu na obecny u pacjenta rodzaj afektywności pozytywnej.

Słowa kluczowe: obraz choroby, zaburzenia afektywne, skuteczność własna, reumatoidalne zapalenie stawów.Copyright © 2024 Pielęgniarstwo Polskie. Wszelkie prawa zastrzeżone