Kontakt

Wydawca

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres redakcji

Pielęgniarstwo Polskie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861 22 67
fax: 61 861 22 66

e-mail: pielegniarstwopolskie@ump.edu.pl
www.pielegniarstwo.ump.edu.plCopyright © 2019 Pielęgniarstwo Polskie. Wszelkie prawa zastrzeżone