Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka w opinii jego rodziców i personelu pielęgniarskiego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jolanta Witanowska, Aneta Ilona Warmuz-Wancisiewicz, Alicja Ullman

2 (72) 2019 s. 129–133
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2019.17

Fraza do cytowania: Witanowska J, Warmuz-Wancisiewicz AI, Ullman A Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka w opinii jego rodziców i personelu pielęgniarskiego. Piel Pol. 2019;2(72):129–133. DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2019.17

Wstęp. Pobyt dziecka w szpitalu to nie tylko opieka nad nim, ale również nad jego rodzicem. Rodzic obecny na oddziale to nieodłączny element zespołu terapeutycznego. Pielęgniarka pomaga w adaptacji do nowego środowiska przez kontakt oraz partnerskie relacje z dzieckiem. Zaś rodzice dzięki swojej obecności zapewniają dziecku bezpieczeństwo i zmniejszają lęk. Cel. Celem pracy było wyjaśnienie, czy proces hospitalizacji jest sytuacja trudną dla dziecka w opinii jego rodziców i personelu medycznego. Materiał i metody. Materiał badawczy zebrano przy użyciu kwestionariusza ankiety obejmującego 31 pytań dla rodziców, jak również dla personelu pielęgniarskiego pracującego na oddziale pediatrycznym. Badaniem objęto 110 rodziców oraz 79 pielęgniarek. Wyniki. Prawie 3/4 badanych (71,6%) całkowicie zgadza się z opinią o korzystnym wpływie obecności rodzica przy dziecku w trakcie hospitalizacji. Większość rodziców uważa, że personel pielęgniarski dba o pacjentów (61,6%) oraz cechuje go wysoki poziom umiejętności zawodowych. 57,9% rodziców twierdzi, że pielęgniarki zapewniają ich dzieciom bezpieczeństwo nie tylko fizyczne, ale także psychiczne. Ponad połowa badanych (65,6%) uważa, że pielęgniarki podchodzą do małego pacjenta z pełnym szacunkiem. W opinii badanych pielęgniarek obecność rodzica przy dziecku jest korzystna dla dziecka i procesu leczenia. 80,7% potwierdza, że obecność rodzica ma szczególne znaczenie w przypadku dziecka z utrudnionym kontaktem słownym. Wnioski. 1) Obecność rodzica wpływa korzystnie na akceptację zmiany środowiska i zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas procesu hospitalizacji. 2) Kontakt z rodzicem ma duży wpływ na dalsze leczenie dziecka poprzez wymianę informacji między personelem pielęgniarskim a rodzicem. 3) Personel pielęgniarski zapewnia komfort emocjonalny dziecku podczas wykonywanych zabiegów.

Słowa kluczowe: hospitalizacja, opinie rodziców, opinie pielęgniarek.Copyright © 2024 Pielęgniarstwo Polskie. Wszelkie prawa zastrzeżone